Vērtību ietvars

 

Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG projekta "Youth Space" ietvaros partneri no Rīgas, Tallinas un Stokholmas veido unikālu iekļaujošas neformālās izglītības un sadarbības vidi jauniešiem.

Šis ir "Youth Space" vērtību ietvars.

  • Sadarbība: katrā projekta posmā tiek īstenota un apkopota Rīgas, Tallinas un Stokholmas pilsētu pieredze darbā ar jauniešiem
  • Iekļaušana: it viss projektā notiek neformālās mācīšanās (neformālās izglītības) formā, īpaši ievērojot sabiedrības integrācijas un jauniešu līdzdalības principus
  • Atklātība un taisnīgums: finanšu uzskaitei, lietvedībai, iepirkumiem, delegāciju pārstāvībai un pārrobežu sadarbības pasākumiem piemēro stingrāko regulējumu, projektā izstrādātie radošie risinājumi un neformālās mācīšanas (neformālās izglītības) metodoloģijas  tiek izplatītas saskaņā ar Creative Commons Non-Commercial Share Alike licenci  
  • Solidaritāte: katrs projekta partneris vai iesaistītā puse ir atbildīgs par savu darba daļu un sniedz atbalstu pārējiem partneriem viņu mērķu sasniegšanā
  • Kvalitāte: aktivitāšu izcilība un rezultātu atbilstība ir pirmais un galvenais apsvērums lēmumu pieņemšanas procesā 

Mirdzoši!

Sandra Biseniece, "Youth Space" projekta vadītāja