Tu vaicā, "Kaņieris" atbild

Kas ir jaunatnes organizācija? Jaunatnes organizācija ir Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība, kuras statūtos viens no darbības mērķiem ir noteikts darbs ar jaunatni, jauniešu iniciatīvu un līdzdalības lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē veicināšana un kurā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši, vai arī vairākas biedrības, kurās kopā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši, kas līdzdarbojas saskaņā ar attiecīgās biedrības statūtiem biedrības pārvaldes institūcijās (Jaunatnes likuma 6.pants, spēkā ar 01.01.2009.).

Vairāk par jaunatnes organizācijām šeit

 

WHAT IS NON-FORMAL LEARNING?

 

WHAT’S A “YOUTH ORGANISATION”?

 

KAŅIERIS Riga Youth Centre

 

YOUTH SPACE NON-FORMAL LEARNING ABOUT WEB TOOLS AND SAFE INTERNET

 

CREATIVE YOUTH FESTIVAL "ART SPACE 2012" IN RIGA

 

PLAYTODO.COM

 

YOUTH SPACE IS EMPOWERED BY YOUTHSPACERS

 

LEAD PARTNER PROJECT CHALLENGE?