Mēs

Rīgas jauniešu centrs „Kaņieris” ir iespēju telpa Rīgas jauniešiem un viņu organizācijām, kur gūt zināšanas, prasmes un veidot savstarpējo sadarbību.
 

Jauniešu centra uzdevums ir radīt un ikdienā uzturēt iekļaujošu, labvēlīgu un sadarbībai atvērtu vidi.

"Kaņiera" motors ir Rīgas jaunatnes organizācijas, to vajadzības un izaicinājumi attīstībai.


Kopnīca ir mūsu telpa internetā, bet Rīgas jauniešu centrs "Kaņieris" ir mūsu mājas Rīgā, Kaņiera ielā 15.

Esam tapuši Rīgas, Tallinas un Stokholmas jauniešu, jaunatnes organizāciju un jaunatnes darbinieku sadarbībā, kuru īstenojām Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A programmas projekta „Youth Space” ietvaros.

 

"Kaņiera" ideja tapa sadarbojoties Rīgas jaunatnes organizācijām un Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam. Rīgas jaunatnes organizācijas nāca ar ierosmi par NVO kapacitātes stiprināšanu un līdzdalības prasmju attīstīšanu, kam ir nepieciešams moderns resursu un pieredzes centrs. "Kaņieris" ir viņu starta platforma.

"Kaņiera" telpas, to iekārtojums un tehniskais aprīkojums, sākot no centra idejas līdz tās ieviešanai dzīvē ir īstenots kopā ar jauniešiem. Viņu vajadzības tika respektētas gan nosakot centra funkcijas, gan vizuālo stilu, gan kopā ar amatu meistariem iekārtojot centru. Jaunieši ik solī ir paši līdzdarbojušies, apguvuši jaunas prasmes un mācījušies radoši sadarboties.

Uz mirdzošu tikšanos "Kaņierī"!