383_pasparvalzu-sadarabiba-konkurss-2018 (1).jpg
Rīgas skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkurss

15.03.2018

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursu, kurā aicināti piedalīties Rīgas skolēnu pašpārvalžu pārstāvji.

 

 

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kas stiprina Rīgas vispārizglītojošo skolu skolēnu pašpārvalžu kapacitāti, veicina to aktīvu iesaistīšanos izglītības iestāžu darbā un sekmē pašpārvalžu savstarpējo sadarbību.

382_rdiksd-iniciativas-pavasaris-1.jpg
Iniciatīvu konkurss Rīgas jauniešiem!

14.03.2018

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina jauniešu iniciatīvu konkursu, kurā aicināti piedalīties Rīgas jaunieši un jauniešu grupas vecumā no 13 līdz 20 gadiem.

 

 

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kuras veicina Rīgas jauniešu iekļaušanos pilsētas kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību, un kuras nav saistītas ar citiem projektiem vai darbā ar jaunatni iesaistīto organizāciju programmām un pasākumiem.

381_jaunatneslidzdalibas balva2017_small.jpg
Apbalvotas 2017. gada aktīvākās Rīgas jaunatnes organizācijas.

01.02.2018

2018.gada 31. janvārī Rīgas jauniešu centrā „Kaņieris” noslēgusies Jaunatnes līdzdalības balvas 2017 pasniegšanas ceremonija. Balvas pasniegtas trīs nominācijās: „Līderu inkubators”, „Inovācija 2017” un „Zelta partneris”. Ceremonijas laikā izteiktas atzinības „Kultūru vēstnieks”, „Neatlaidīgākā organizācija” un „Gada cerība”.Balvas pasniegšanas ceremonija ir kļuvusi par tradīciju un ik gadu iezīmē aizvien jaunas sadarbības iespējas starp pašvaldību un jaunatnes nevalstiskajām organizācijām Rīgas pilsētā.