Atpakaļ
IZSLUDINĀTS JAUNATNES ORGANIZĀCIJU KAPACITĀTES STIPRINĀŠANAS KONKURSS

08.09.2020

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (IKSD) izsludina jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanas konkursu.

 

Tā ir iespēja organizācijām celt savas komandas profesionalitāti, izstrādāt nākotnes stratēģiju un vairot organizācijas publicitāti vēl jaudīgākam darbam ar jaunatni.

 

Projektus var iesniegt līdz 2020. gada 28. septembrim (plkst. 23:59).

Savus pieteikumus aicinātas iesniegt gan Rīgā darbojošās jaunatnes organizācijas, gan biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni saskaņā ar Jaunatnes likuma 2.1 pantā noteiktajiem pamatuzdevumiem (turpmāk – Pretendents).

 

Konkursa projektus var īstenot no 2020. gada 15. novembra līdz 2021. gada 15. maijam, realizējot šādas aktivitātes:

- iekšējās apmācības Pretendenta biedriem un brīvprātīgajiem;
- Pretendenta turpmākās darbības stratēģiskās plānošanas domnīcu organizēšana;
- publicitātes materiālu par Pretendentu sagatavošana un izplatīšana;
- Pretendenta uzturētās darba ar jaunatni infrastruktūras (jauniešu centrs u.c.) darbības nodrošināšana;
- iepriekš minēto aktivitāšu kombinācija.

 

Plānojot aktivitātes, aicinām organizācijas rēķināties ar valstī noteiktajiem ar Covid-19 saistītajiem ierobežojumiem un ievērot sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus.

 

Vairāk informācijas par konkursa nolikumu: https://ej.uz/jauniesu_kapacitate

Atpakaļ