Atpakaļ
INOVĀCIJU KONFERENCE “JAUNATNES DARBS 2030”

27.04.2020

Šā gada 20. maijā plkst. 11.00 norisināsies ikgadējā inovāciju konference par darbu ar jauniešiem, kuru rīko Rīgas jauniešu centrs KAŅIERIS. Konferences tēma ir “Jaunatnes darbs 2030”, un šoreiz pasākums tā dalībniekiem būs pieejams, izmantojot tiešsaistes konferenču platformu Zoom.

Šogad inovāciju konference notiks jau devīto reizi pēc kārtas, un tās ietvaros tiks ieskicētas jaunatnes darba un jaunatnes jomas attīstības tendences nākamajiem desmit gadiem. Kāds tuvākajā nākotnē izskatīties darbs ar jauniešiem un kādi būs paši jaunieši? Ko jaunatnes darbam nozīmēs jaunatnes jomas profesiju standartu atjauninājumi? Kādas būs starpnozaru sadarbības iespējas starp jaunatnes darbiniekiem, izglītības iestādēm, uzņēmumiem un nevalstisko sektoru?


Jaunatnes nozares inovāciju konference tiek rīkota ar mērķi savest kopā jaunatnes darbiniekus, jaunatnes politikas veidotājus un lēmumu pieņēmējus, jaunatnes lietu speciālistus, aktīvus jauniešus un jaunatnes organizācijas, lai dalītos zināšanās un pieredzē, kā arī pilnveidotu izpratni par nozares aktualitātēm.


Konferencei var pieteikties līdz 11. maijam, aizpildot anketu tiešsaistē: https://ej.uz/konference_registracija


Reģistrētajiem dalībniekiem uz e-pastu tiks nosūtīts apstiprinājums, kā arī tālākie noradījumi Zoom platformas izmantošanai.

 

Konferences plenārsesijā plānotas šādas prezentācijas:

  • “Jaunietis 2030. gadā” - Artūrs Miksons, Rīgas Stradiņa universitātes docētājs un RSU Psihosomatikas klīnikas ārsts-psihoterapeits;
  • “Izkāpt no burbuļa: jēgpilnas sadarbības fragmentētā pasaulē” - Madara Ūlande, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore;
  • “Būtiskākie spēlētāji jaunatnes politikas veidošanā un ieviešanā Latvijā tuvākajā desmitgadē” - Maija Kolberga, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja;
  • “Šodienas un nākotnes izaicinājumi jaunatnes darbā” - Evija Pelša, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Jaunatnes nodaļas galvenā speciāliste-eksperte.

Konferences 2.daļā dalībniekiem būs iespēja piedalīties vienā no piedāvātajām meistarklasēm:

  • “Kādam būt jaunatnes darbiniekam?” - Evija Pelša, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Jaunatnes nodaļas galvenā speciāliste-eksperte;
  • “Kā satikties skolai un jaunatnes NVO?” - Inga Pāvula, sertificēta supervīzore un Skola2030 mācību satura ieviešanas vecākā eksperte;
  • “Jaunatnes NVO un pašvaldību sadarbību attīstības iespējas” - Roberta Vītola, Rīgas jauniešu centra KAŅIERIS vadītāja.

Konferenci rīko Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Jauniešu centrs KAŅIERIS, un dalība tajā ir bez maksas.

 

Rīgas jauniešu centrs KAŅIERIS ir iespēju telpa Rīgas jauniešiem un viņu organizācijām, kur gūt zināšanas, prasmes un veidot savstarpējo sadarbību. Jauniešu centra uzdevums ir radīt un ikdienā uzturēt iekļaujošu, labvēlīgu un sadarbībai atvērtu vidi. KAŅIERA motors ir Rīgas jaunatnes organizācijas, to vajadzības un izaicinājumi attīstībai.

 

Vairāk info: https://ej.uz/jaunatnesdarbs2030

 

Papildus informācija:
Roberta Vītola | Rīgas jauniešu centra KAŅIERIS vadītāja | 22078721 | Roberta.Vitola@riga.lv

Atpakaļ