Atpakaļ
PASNIEGTAS JAUNATNES LĪDZDALĪBAS BALVAS

01.02.2020

2020. gada 30. janvārī Rīgas jauniešu centrā "Kaņieris" svinīgā gaisotnē tika pasniegtas Jaunatnes līdzdalības balvas par 2019. gadu. Līdzdalības balvu pasniegšana ir kļuvusi par tradīciju, iezīmējot sadarbības iespējas starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām Rīgas pilsētā.

Balvu nominācijā “Uzlecošā Zvaigzne” saņēma biedrība “Sunday Films” par mērķtiecīgu virzību uz radošumā balstītu jaunatnes darbu. Par drosmi un inovācijām, sniedzot atbalstu mazāk aizsargātām bērnu un jauniešu grupām, balvu nominācijā “Labākai Dzīvei” ieguva biedrība “Nepaliec Viens”, savukārt par izaugsmi veicinošas vides radīšanu Rīgas jauniešiem tika godināta biedrība “Young Folks LV”, kura saņēma balvu nominācijā “Līderu Inkubators”.

 

Pasākuma ietvaros tika pasniegtas arī trīs atzinības: biedrībai “Piedzīvojuma Gars” nominācijā “Izaugsmes Veicinātājs” par ieguldījumu jauniešu personības attīstībā; biedrībai “Klubs “Māja” - jaunatne vienotai Eiropai” nominācijā “Līdzdalības Guru” par jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšanu vietējā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī; biedrībai “Skeitparku sporta veidu attīstības aģentūra” nominācijā “Drošais Izaicinājums” par iekļaujošas un kustību piepildītas vides veidošanu.

 

Īpaša pateicība tika izteikta arī nodibinājuma “Sociālo pakalpojumu aģentūra” bērnu, pusaudžu un jauniešu projektu vadītājai Aigai Romānei-Meierei par sniegto atbalstu un ieguldījumu jaunu pakalpojumu attīstībā Rīgas pilsētas jauniešiem.

 

Balvu pasniedzēju vidū bija gan iepriekšējā gada balvu saņēmēji, gan pārstāvji no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, jauniešu centra “Kaņieris”, kā arī Rīgas pašvaldības policijas.

 

Katru gadu Jaunatnes līdzdalības balva ir izcilu jauno māklsinieku autordarbi. Šogad balvas veidošana tika uzticēta Mākslas akadēmijas absolventam Haraldam Gertam.

 

Par veiksmīgu pasākuma norisi un apmeklētāju izklaidēšanu rūpējās vakara vadītājs Rūdolfs Puķītis, kā arī “No Rest Trio” jeb meiteņu pop-jazz grupa no Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas. Savukārt fotomirkļus iemūžināja fotogrāfs Ralfs Ābele.

 

Rīgas jauniešu centrs “Kaņieris” ir iespēju telpa Rīgas jauniešiem un viņu organizācijām, kur gūt zināšanas, prasmes un veidot savstarpējo sadarbību. Jauniešu centra uzdevums ir radīt un ikdienā uzturēt iekļaujošu, labvēlīgu un sadarbībai atvērtu vidi. "Kaņiera" motors ir Rīgas jaunatnes organizācijas, to vajadzības un izaicinājumi attīstībai.

 

Papildu informācija:
Roberta Vītola, Rīgas jauniešu centra “Kaņieris” vadītāja.
Roberta.Vitola@riga.lv, www.kopnica.lv

Atpakaļ