Atpakaļ
Iniciatīvu konkurss Rīgas jauniešiem

28.03.2019

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina jauniešu iniciatīvu konkursu, kurā aicināti piedalīties Rīgas jaunieši un jauniešu grupas vecumā no 13 līdz 20 gadiem.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kuras veicina Rīgas jauniešu iekļaušanos pilsētas kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību, un kuras nav saistītas ar citiem projektiem vai darbā ar jaunatni iesaistīto organizāciju programmām un pasākumiem.

 

 

Finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:
-neformālās mācīšanās aktivitātēm;
-āra dzīves aktivitātēm;
-jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;
-fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātajiem treniņiem, amatierturnīriem u.tml.);
-radošai pašizpausmei (piemēram, radošām darbnīcām, improvizācijas teātra nodarbībām, izstāžu veidošanai).

 

 

Viena jauniešu iniciatīvas projekta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai paredzēts finansiāls atbalsts līdz EUR 300,00.

 

Iniciatīvu projekti jāiesniedz "Baltijas Reģionālā fonda" jauniešu studijā "BaMbuss", Brīvības gatvē 204, Rīgā, līdz 2019. gada 17. aprīlim (plkst. 18.00).

Vienlaikus to elektroniskā kopija jānosūta uz e-pastu: apmacibas@brfonds.lv, ar norādi "Pieteikums iniciatīvu konkursam".

 

 

Konkursa nolikums un pieteikuma formas pieejamas www.izglitiba.riga.lv sadaļā “Finansēšanas konkursi”.

 

Visi iesniegtie projekti to autoriem būs jāprezentē konkursa komisijai 23. aprīlī.

Informācija par prezentācijas norises vietu un laiku tiks nosūtīta iniciatīvu iesniedzējiem personīgi uz e-pastu.

 

 

Lai palīdzētu sagatavot projektus, 8.aprīlī plkst. 18.00 jauniešu studijā "BaMbuss", Brīvības gatvē 204, Rīgā notiks “Projektu darbnīca: no idejas līdz projektam”, kurā būs iespēja attīstīt projekta idejas, projektu rakstīšanas un pieteikumu aizpildīšanas prasmes un saņemt atbildes uz jautājumus par jauniešu iniciatīvu konkursu.

 

 

Papildus informācija pie jauniešu studijas "BaMbuss" vadītājas Līgas Siliņas (tālr. 26808042, e-pasts: apmacibas@brfonds.lv).

 

 

Jauniešu iniciatīvu konkursu 2019. gadā administrē nodibinājums "Baltijas Reģionālais fonds" Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta uzdevumā.

 

Nolikums-2019-jauniešu-iniciatīvas.doc

 

1_pielikums-PROJEKTA-PIETEIKUMS-2019.doc

 

2_pielikums-PROJEKTA-TĀME-2019.doc

 

3_pielikums-ATSKAITE-saturiska-2019.doc

 

4_pielikums-ATSKAITE-finansu-2019.doc 

Atpakaļ