Atpakaļ
Projekta „ACTive NGOs” partneri plāno turpmāko sadarbību

06.09.2018

2018. gada 3. un 4. septembrī Rīgā viesojās projekta “Rīgas NVO nams - nevalstisko organizāciju un pašvaldības sadarbības platforma” (ACTive NGOs) sadarbības partneri no Itālijas, Spānijas, Somijas, Lielbritānijas un Horvātijas, lai turpinātu savstarpēji veidot pieredzes apmaiņas un sadarbības tīklu, kā arī plānotu projekta turpmākās aktivitātes.

Tikšanās pirmajā dienā dalībnieki pulcējās Rīgas URBACT labās prakses vietā – NVO namā, kur iepazinās ar līdz šim notikušajām projekta aktivitātēm: partnerības paplašināšanu, partneru pirmo tikšanos, vietējās atbalsta grupas izveidi. Viesi iepazinās ar NVO nama tapšanas vēsturi, darbības virzieniem, piedāvātajām iespējām un telpām. Savukārt URBACT sekretariāta pārstāvji informēja gan par Eiropas Savienības programmas URBACT mērķiem, gan par labās prakses pārneses nosacījumiem. Turpinājumā visi devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Rīgas jauniešu centru “Kaņieris” un biedrības “Free Rīga” apsaimniekoto ēku kvartālu Lastādijas apkaimē.

 

 

Otrajā dienā viesus uzrunāja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētaja Eiženija Aldermane, akcentējot, ka nevalstisko organizāciju darbs ir viens no stūrakmeņiem gan pilsētas, gan valsts attīstībā. Tikšanās gaitā dalībnieki diskutēja par projekta turpmākajām aktivitātēm, studiju vizītēm gan vietējā, gan starptautiskajā līmenī, apsprieda finanšu, administratīvos jautājumus un izteica priekšlikumus komunikācijas pasākumiem.

 

 

Rīgas pilsētas pašvaldība projektā ACTive NGOs iesaistījās šī gada pavasarī, lai apzinātu citu Eiropas pilsētu pašvaldību iniciatīvas sadarbībai ar nevalstisko sektoru.

 

 

Projekts norisinās URBACT labās prakses pārneses programmas ietvaros. Rīgai tā ir iespēja nodot tālāk savu pieredzi vēl piecām pilsētām Eiropā par to, kā līdz šim izdevies stiprināt sabiedrības integrāciju, iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju aktīvu līdzdalību pašvaldības darbā un vietējo jautājumu risināšanā.

 

 

Projektu Latvijā īsteno Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības URBACT III (2013-2020) programmas ietvaros, nodrošinot iesaistīto organizāciju līdzfinansējumu.

 

Informācija par URBACT III (2013-2020) programmu: www.urbact.eu

Atpakaļ