Atpakaļ
Izsludināta jauniešu iniciatīvu konkursa 2018.gada rudens kārta

15.08.2018

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina jauniešu iniciatīvu konkursa rudens kārtu, kurā aicināti piedalīties Rīgas jaunieši un jauniešu grupas vecumā no 13 līdz 20 gadiem.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kuras veicina Rīgas jauniešu iekļaušanos pilsētas kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību, un kuras nav saistītas ar citiem projektiem vai darbā ar jaunatni iesaistīto organizāciju programmām un pasākumiem.

 

Viena jauniešu iniciatīvas projekta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai paredzēts finansiāls atbalsts līdz EUR 300,00.

 

Iniciatīvu projekti jāiesniedz nodibinājuma “Baltijas Reģionālais fonds” jauniešu studijā “BaMbuss”, Brīvības gatvē 204, Rīgā, līdz 2018. gada 17. septembrim (plkst. 18.00). Vienlaikus to elektroniskā kopija jānosūta uz e-pastu: apmacibas@brfonds.lv, ar norādi “Pieteikums iniciatīvu konkursam”.

 

Konkursa nolikums un pieteikuma formas atrodamas šeit.

 

Finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:

  • neformālās mācīšanās aktivitātēm;
  • āra dzīves aktivitātēm;
  • jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;
  • fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātajiem treniņiem, amatierturnīriem u.tml.);
  • radošai pašizpausmei (piem., radošām darbnīcām, improvizācijas teātra nodarbībām, izstāžu veidošanai);
  • ar Latvijas simtgadi saistītajiem pasākumiem un aktivitātēm.

 

Visi iesniegtie projekti to autoriem būs jāprezentē konkursa komisijai 24. septembrī, norises vieta un laiks tiks nosūtīta iniciatīvu iesniedzējiem personīgi uz e-pastu.

 

Lai palīdzētu sagatavot projektus, 10.septembrī plkst. 17.00, jauniešu studijā “BaMbuss”, Brīvības gatvē 204, Rīgā notiks “Iniciatīvu darbnīca: ideja, projekts, konkurss”, kurā būs iespēja attīstīt projekta idejas, projektu rakstīšanas un pieteikumu aizpildīšanas prasmes un uzdot neskaidros jautājumus par jauniešu iniciatīvu konkursu.

 

Papildus informācija pieejama pie jauniešu studijas “BaMbuss” vadītājas Līgas Siliņas (tālr. 26808042, e-pasts: apmacibas@brfonds.lv).

 

Jauniešu iniciatīvu konkursu 2018. gadā organizē nodibinājums “Baltijas Reģionālais fonds” Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta uzdevumā.

 

Atpakaļ