Atpakaļ
Rīgas skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkurss

15.03.2018

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursu, kurā aicināti piedalīties Rīgas skolēnu pašpārvalžu pārstāvji.

 

 

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kas stiprina Rīgas vispārizglītojošo skolu skolēnu pašpārvalžu kapacitāti, veicina to aktīvu iesaistīšanos izglītības iestāžu darbā un sekmē pašpārvalžu savstarpējo sadarbību.

 Finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:
- neformālās mācīšanās aktivitātēm;
- āra dzīves aktivitātēm;
- jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;
- fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātajiem treniņiem, amatierturnīriem u.tml.);
- radošai pašizpausmei (piemēram, radošām darbnīcām, improvizācijas teātra nodarbībām, izstāžu veidošanai);
- ar Latvijas simtgadi saistītajiem pasākumiem un aktivitātēm.

 


Viena projekta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai paredzēts finansiāls atbalsts līdz EUR 500,00 un to piešķir partnerībām, kuras veido ne mazāk kā 2 Rīgas vispārizglītojošo skolu skolēnu pašpārvaldes.

 


Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projekti jāiesniedz "Baltijas Reģionālā fonda" jauniešu studijā "BaMbuss", Brīvības gatvē 204, Rīgā, līdz 2018. gada 16. aprīlim (plkst. 17.00). Vienlaikus to elektroniskā kopija jānosūta uz e-pastu: apmacibas@brfonds.lv, ar norādi „Pieteikums skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursam”.

 


Konkursa nolikums un pieteikuma formas pieejamas šeit – ejuz.lv/rdiksdpasparvalzuprojekti.


Visi iesniegtie projekti to komandām/pārstāvjiem būs jāprezentē konkursa komisijai 2018.gada 20. aprīlī. Informācija par prezentācijas pasākuma norises vietu un laiku tiks nosūtīta projektu iesniedzējiem personīgi uz e-pastu.

 


Lai palīdzētu sagatavot projektus, 3.aprīlī plkst. 17.00, jauniešu studijā "BaMbuss", Brīvības gatvē 204, Rīgā notiks “Projektu darbnīca: ideja, projekts, konkurss”, kurā būs iespēja attīstīt projekta idejas, projektu rakstīšanas un pieteikumu aizpildīšanas prasmes, apzināt projekta partnerus un noskaidrot neskaidros jautājumus par Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursu.

 


Konsultācijas ir iespējams saņemt arī individuāli, vēršoties pie jauniešu studijas "BaMbuss" vadītājas Līgas Siliņas (tālr. 26808042, e-pasts: apmacibas@brfonds.lv).

 


Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursu 2018. gadā organizē nodibinājums "Baltijas Reģionālais fonds" Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta uzdevumā.

 

Atpakaļ