Atpakaļ
Apbalvotas 2017. gada aktīvākās Rīgas jaunatnes organizācijas.

01.02.2018

2018.gada 31. janvārī Rīgas jauniešu centrā „Kaņieris” noslēgusies Jaunatnes līdzdalības balvas 2017 pasniegšanas ceremonija. Balvas pasniegtas trīs nominācijās: „Līderu inkubators”, „Inovācija 2017” un „Zelta partneris”. Ceremonijas laikā izteiktas atzinības „Kultūru vēstnieks”, „Neatlaidīgākā organizācija” un „Gada cerība”.Balvas pasniegšanas ceremonija ir kļuvusi par tradīciju un ik gadu iezīmē aizvien jaunas sadarbības iespējas starp pašvaldību un jaunatnes nevalstiskajām organizācijām Rīgas pilsētā.

Lai novērtētu gada laikā paveikto, tiek izveidota īpaša komisija, kuras sastāvs ir dinamisks. Tiek pārstāvēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – RD IKSD), Rīgas jauniešu centrs "Kaņieris" un divas biedrības, kuras iepriekšējā gadā ieguvušas balvu.


Katru gadu Jaunatnes līdzdalības balva ir izcilu jauno mākslinieku autordarbi. Šogad ir liels gods sadarboties ar Mākslas akadēmijas maģistrantu Kristapu Andersonu.


Jaunatnes līdzdalības balvas nominācijā „Zelta partneris” par kvalitāti darbā ar jaunatni un sekmīgu sadarbību ar RD IKSD biedrībai „Dzīves kvalitātes studija „FunA”” pasniedza RD IKSD Jaunatnes nodaļas vadītājs Dmitrijs Zverevs.

 

Jaunatnes līdzdalības balvu nominācijā „Inovācija 2017” par mērķtiecīgu darbu jauniešu medijpratības un kritiskās domāšanas attīstībai biedrībai „AVANTIS” pasniedza iepriekšējo gadu vairākās nominācijās apbalvotā organizācijas “Young Folks Lv” jaunietes Lidija Čagura un Alise Ilena.

 

Jaunatnes līdzdalības balvas nominācijā „Līderu inkubators” par ieguldījumu jauniešu uzņēmīguma attīstībā un atbalstu jauniešu iniciatīvām biedrībai „Go Beyond” pasniedza RD IKSD Jaunatnes nodaļas eksperte Ruta Masaļska.


Rīgas jauniešu centra „Kaņieris” darboņi pasniedza atzinības. Biedrībai „„AFS Latvija” Starpkultūru programmas” Jaunatnes līdzdalības balvas nominācijā „Kultūru vēstnieks” par starpkultūru dialoga veicināšanu un starptautiskās sadarbības darbā ar jaunatni popularizēšanu.


Nodibinājumam „Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs” Jaunatnes līdzdalības balvas nominācijā „Neatlaidīgākā organizācija” par vērtībās balstītu ilggadēju darbu ar sociālā riska grupas jauniešiem.

Biedrībai „ MOT Latvija” Jaunatnes līdzdalības balvas nominācijā „Gada cerība” par strauju izaugsmi darbā ar jaunatni.

Rīgas jauniešu centrs „Kaņieris” ir iespēju telpa Rīgas jauniešiem un viņu organizācijām, kur gūt zināšanas, prasmes un veidot savstarpējo sadarbību. Jauniešu centra uzdevums ir radīt un ikdienā uzturēt iekļaujošu, labvēlīgu un sadarbībai atvērtu vidi. "Kaņiera" motors ir Rīgas jaunatnes organizācijas, to vajadzības un izaicinājumi attīstībai. 2017.gadā "Kaņieris" ir notikuši 451 pasākumi, ko apmeklējuši 4253 jaunieši.

 

 

Papildu informācija:
Roberta Egle
Rīgas jauniešu centrs “Kaņieris” vadītāja
roberta.egle@riga.lv; 22078721
www.kopnica.lv

Atpakaļ