Atpakaļ
Seminārs par skolēnu pašpārvalžu sadarbības konkursu

09.05.2017

 Izsludina skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursu, kurā aicināti piedalīties Rīgas skolēnu pašpārvalžu pārstāvji.

 Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kas stiprina Rīgas vispārizglītojošo skolu skolēnu pašpārvalžu kapacitāti, veicina to aktīvu iesaistīšanos izglītības iestāžu darbā un sekmē pašpārvalžu savstarpējo sadarbību.

 

Finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:

- neformālās mācīšanās aktivitātēm;

- āra dzīves aktivitātēm;

- jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;

- fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību

attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātajiem treniņiem, amatierturnīriem

u.tml.);

- radošai pašizpausmei (piemēram, radošām darbnīcām, improvizācijas teātra

nodarbībām, izstāžu veidošanai);

- ar Latvijas simtgadi saistītajiem pasākumiem un aktivitātēm.

 

 

Viena projekta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai paredzētais finansiālais atbalsts ir līdz EUR 500,00.

 

Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projekti jāiesniedz "Baltijas Reģionālā fonda"  jauniešu studijā "BaMbuss" Brīvības gatvē 204, Rīgā, līdz 2017. gada 19. maijam (plkst.:18.00). Vienlaikus to elektroniskā kopija jānosūta uz e-pastu: apmacibas@brfonds.lv, ar norādi „Pieteikums skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursam”.

Konkursa nolikums un pieteikuma formas pieejamas šeit -

http://ejuz.lv/pasparvalzuprojektukonkurss .

Visi iesniegtie projekti to komandām/pārstāvjiem būs jāprezentē konkursa komisijai 2017.gada 22. maijā. Informācija par prezentācijas pasākuma norises vietu un laiku tiks nosūtīta projektu iesniedzējiem personīgi uz e-pastu.

Skolēnu pašpārvalžu sadarbības partneru atrašanai un projektu pieteikumu sagatavošanai 2017.gada 10. maijā plkst. 17.00, jauniešu centrā "Kaņieris", Kaņiera ielā 15, Rīgā notiks apmācību seminārs ieinteresēto skolēnu pašpārvalžu komandām.

Konsultācijas ir iespējams saņemt arī individuāli, vēršoties pie jauniešu studijas "BaMbuss" vadītājas Līgas Siliņas (tālr. 26808042, e-pasts: apmacibas@brfonds.lv).

Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursu 2017. gadā organizē nodibinājums "Baltijas Reģionālais fonds" Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta uzdevumā.

Atpakaļ