Atpakaļ
Jauniešu iniciatīvu konkursa rezultāti

02.05.2017

 Šī gada pavasarī tika izsludināts Jauniešu iniciatīvu konkurss, kura ietvaros Rīgas jaunieši un jauniešu grupas, vecumā no 13 līdz 20 gadiem, varēja iegūt finansiālu atbalstu savu ideju īstenošanai.

 Konkursa ietvaros tika iesniegti 10 projekti, no kuriem finansiālu atbalstu ir guvuši 7 jauniešu iniciatīvu projekti, kuri veicinās Rīgas jauniešu iekļaušanos pilsētas kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību.

Apstiprināto jauniešu iniciatīvu projektu saraksts:

Projekta nosaukums un projekta koordinators:

  • "Latvija 21" - Beatrise Paula Bunce
  • „Finanšu ABC” - Diāna Kota
  • „Dzīve ir kustība” - Liene Kasinska
  • „Kreatīvās brīvdienas” - Jevgenijs Kličovs
  • „Pastāsti man savu sapni” - Andrejs Semrjakovs
  • „Vidusskolēnu domes telpas renovācija” - Helēna Šania Volbeta
  • „Smaidīt, mīlēt un būt veselam skaistajā Latvijā” - Ludmila Fomina

 

Nākamais konkurss par jauniešu iniciatīvu finansiālu atbalstu tiks izsludināts 2017. gada septembrī. Informācija par to tiks publicēta portālos www.e-skola.lv, www.kopnica.lv un www.brfonds.lv.

 

Papildus informācija par konkurus pie jauniešu studijas "BaMbuss" vadītājas Līgas Siliņas

(tālr. 26808042, e-pasts: apmacibas@brfonds.lv).

Jauniešu iniciatīvu konkursu 2017. gadā organizē nodibinājums "Baltijas Reģionālais fonds" Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta uzdevumā.

Atpakaļ