Atpakaļ
Jauniešu iniciatīvu konkursa 2016.gada rudens kārtas rezultāti

10.10.2016

 5.oktobrī vērtēšanas komisija izskatīja jauniešu iniciatīvu projektus, kurus Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes organizētajam konkursam bija iesnieguši jaunieši un jauniešu grupas vecumā no 13 līdz 20 gadiem.

 Finansiālu atbalstu ir guvuši 12 projekti, kuru ietvaros tiks organizētas neformālās mācīšanās un fiziskās aktivitātes, kā arī tiks radītas iespējas jauniešu brīvprātīgajam darbam un radošai pašizpausmei:

 

Projekta nosaukums   Projekta koordinatora vārds, uzvārds
1. “Dzejas Pirmdienas” * Valters Dakša
2. “Mārtiņdienas Maskas” Andžela Kuzņecova
3. “Katram jāprot mājas darbi” Jēkabs Šalms
4. “Divpatdsmit kurpniekzeļļi” Marta Brokāne
5. “YF video making” Maksims Kitajevs
6. “Pēdiņas” Monta Ilze Liepiņa
7. “Rīgas noslēpumi : Aiz trejdeviņiem kalniem” Elīna Peiseniece
8. “Dejo(t)” Edgars Kozuliņš
9. “FIBA 3x3 popularizēšana Latvijā” Renārs Buivids
10. “Iesaisties stikla mākslas darbnīcā “Mozaīka”!” Rūta Patmalniece
11. “Jaunieši darbībā” * Stella Tomsone-Kundziņa
12. “Ievesmas stāsti” Jana Janaite
 

*Projekts atbalstīts ar papildus nosacījumiem

Nākamais konkurss jauniešu iniciatīvu finansiālajam atbalstam tiks izsludināts 2017.gada februārī. Informācija par to tiks publicēta vietnēs www.e-skola.lv un www.kopnica.lv.

Savukārt šajā konkursa kārtā atbalstīto projektu norisei var sekot Rīgas jauniešu centra „Kaņieris” profilā sociālajos tīklos: www.facebook.com/kanieris, www.draugiem.lv/kanieris un twitter.com/RigaYoung.

Rīgas jauniešu centrs „Kaņieris” ir iespēju telpa Rīgas jauniešiem un viņu organizācijām, kur gūt zināšanas, prasmes un veidot savstarpējo sadarbību. Jauniešu centra uzdevums ir radīt un ikdienā uzturēt iekļaujošu, labvēlīgu un sadarbībai atvērtu vidi.

Izvērstāka informācija par Jauniešu iniciatīvu konkursu pieejama, sazinoties ar Jolantu Sondori (e-pasts: jolanta.sondore@riga.lv, tālr. 28212737).
 

Atpakaļ