Atpakaļ
Projektu iesniegšana noslēgusies

09.11.2011

Pieteikumu pieņemšana Rīgas jaunatnes organizāciju kapacitātes veicināšanas projektu konkursā 2012. gadam ir noslēgusies. Esam saņēmuši 20 pieteikumus no Rīgas jaunatnes organizācijām. Projekti ir nodoti ekspertu vērtēšanai.

Konkursu organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvalde Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA pārrobežu sadarbības programmas 2007. 2013. gadam projekta „Youth Space” ietvaros. 

Atpakaļ