Atpakaļ
Atklāts projektu konkurss Rīgas jaunatnes organizācijām

14.10.2011

Šodien, 2011.gada 17.oktobrī, aicinām Rīgas jaunatnes organizācijas pieteikties jaunatnes organizāciju kapacitātes veicināšanas projektu konkursā 2012. gadam.

Projektu iesniegšanas termiņš ir 4.novembris. Organizāciju pārstāvji ir aicināti uz tikšanos par projektu konkursu 21.oktobrī, 16.00, Rīgas jauniešu centrā „Kaņieris”, Kaņiera ielā 15.

  

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kas veicina jauniešu (personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem), kuri dzīvo Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā vai mācās kādā no Rīgas pilsētas izglītības iestādēm, konkurētspēju, attīstot viņu prasmes, radošumu un uzņēmīgumu, izmantojot neformālās mācīšanās (neformālās izglītības) metodes. Neformālā mācīšanās ir ārpus formālās izglītības organizēta plānota mācīšanās, kas ir pielāgota jauniešu vajadzībām un interesēm, kā arī attīsta zināšanas, prasmes, iemaņas un attieksmes.

 

 Projektu pieteikumus gaidām sekojošās tematiskajās grupās:

  • interneta rīku un sociālo tīklu izmantošana darbā ar jaunatni un jaunatnes organizāciju kapacitātes celšanai;
  • jauniešu līderu programma;
  • projektu vadība un ieviešana;
  • neformālās izglītības apmācītāju sagatavošana;
  • starpkultūru programmas;
  • apmācību programmas jauniešu līderiem, jaunatnes darbiniekiem un apmācītājiem darbam ar riska grupām.

 

Projektu konkursa nolikums un cita informācija šeit.

 

Papildus informācija par projektu konkursu: Sandra Biseniece, sandra.biseniece@riga.lv, 22078722 vai Rinalds Rudzītis, rinalds.rudzitis@riga.lv, 22078720. 

 

Konkursu organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvalde Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA pārrobežu sadarbības programmas 2007. 2013. gadam projekta „Youth Space” ietvaros.

 

Paziņojums par konkursu tiks publicēts Rīgas domes portālos un Rīgas jauniešu centra „Kaņieris” mājas lapā www.kopnica.lv

 

Papildus informācija: Sandra Biseniece , e-pasts: sandra.biseniece@riga.lv, tālr. 22078722

Atpakaļ