Atpakaļ
Projektu konkurss Rīgas jaunatnes organizācijām

06.10.2011

Pārrobežu sadarbības projekts “Youth Space” sniedz iespēju piesaistīt finansējumu organizāciju attīstības sekmēšanai

2011.gada 17.oktobris var kļūt par atspēriena punktu ikvienai Rīgas jaunatnes organizācijai, jo pārrobežu sadarbības projekta “Youth Space” ietvaros tiks sniegta iespēju piesaistīt finansējumu organizāciju attīstības sekmēšanai.

 

Projektu konkursā iesniegto projektu realizācijas laiks ir no 2012.gada 1.janvāra līdz 31.oktobrim.

 

Jaunatnes organizācijām, kuras iesaista jauniešus (personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem), kuri dzīvo Rīgas pilsētā vai mācās kādā no Rīgas pilsētas izglītības iestādēm, būs iespēja saņemt atbalstu jauniešu konkurētspējas un radošuma sekmēšanai neformālās izglītības ietvarā.

 

Finanšu līdzekļi tiks piešķirti divās projektu kategorijās:
mazo projektu kategorija – pieprasītais finansējums ir līdz 2000 LVL;
lielo projektu kategorija – pieprasītais finansējums ir līdz 6000 LVL.

 

Ir sekojošas tematiskās projektu grupas, kurās varēs iesniegt pieteikumus:

  • interneta rīku un sociālo tīklu izmantošana darbā ar jaunatni un jaunatnes organizāciju kapacitātes celšanai;
  • jauniešu līderu programma;
  • projektu vadība un ieviešana;
  • neformālās izglītības apmācītāju sagatavošana;
  • starpkultūru programmas;
  • apmācību programmas jauniešu līderiem, jaunatnes darbiniekiem un apmācītājiem darbam ar riska grupām.

 

Papildus informācija par projektu konkursu: Sandra Biseniece, sandra.biseniece@riga.lv, 22078722 vai Rinalds Rudzītis, rinalds.rudzitis@riga.lv, 22078720.

 

Konkursu organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvalde Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA pārrobežu sadarbības programmas 2007. 2013. gadam projekta „Youth Space” ietvaros.

 

Paziņojums par konkursu tiks publicēts portālos www.iksd.riga.lv, www.jaunatne.riga.lv, www.e-skola.lv un Rīgas jauniešu centra „Kaņieris” mājas lapā www.kopnica.lv

Atpakaļ