Jauniešu iniciatīvu konkurss 2017

Jauniešu iniciatīvu konkursā var piedalīties Rīgas jaunieši vai jauniešu grupas vecumā no 13 līdz 20 gadiem un gūt finansiālu atbalstu 300€ apmērā.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kuras veicina Rīgas jauniešu iekļaušanos pilsētas kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību, un kuras nav saistītas ar citiem projektiem vai darbā ar jaunatni iesaistīto organizāciju programmām un pasākumiem.

Vairāk iepazīsties ar Konkursa nolikumu te 

Pieteikumu un atskaišu formas lejuplādējamas te:

1.pielikums. Projekta pieteikums
2.pielikums. Projekta pieteikums tāme
3.pielikums. Projekta atskaite saturiskā
4.pielikums. Projekta atskaite finanšu

 

Jauniešu iniciatīvu konkursu izsludina "Baltijas Reģionālais fonds".

Konkursa ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes:
1. neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi;
2. āra dzīves aktivitātes;
3. jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā;
4. fiziskās aktivitātes, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātie treniņi, amatierturnīri, utt.);
5. radoša pašizpausme (piemēram, radošās darbnīcas, improvizācijas teātra nodarbības, izstāžu veidošana). 

6. Ar Latvijas simtgadi saistītajiem pasākumiem un aktivitātēm.

 

 

Iniciatīvu projekti jāiesniedz "Baltijas Reģionālā fonda" jauniešu studijā "BaMbuss", Brīvības gatvē 204, Rīgā, līdz 2017. gada 18. aprīlim (plkst. 18.00). Vienlaikus to elektroniskā kopija jānosūta uz e-pastu: apmacibas@brfonds.lv, ar norādi „Pieteikums iniciatīvu konkursam”.
 
 
 
 

Visi iesniegtie projekti to autoriem būs jāprezentē konkursa komisijai 24. aprīlī, norises vieta un laiks tiks nosūtīta iniciatīvu iesniedzējiem personīgi uz e-pastu.

Lai palīdzētu sagatavot projektus, 30. martā plkst. 17.00, jauniešu studijā "BaMbuss", Brīvības gatvē 204, Rīgā notiks Darbnīca par iniciatīvu projektu ideju radīšanu un pieteikumu aizpildīšanu, kurā būs iespēja noskaidrot neskaidros jautājumus par projektu iniciatīvu ideju radīšanu un pieteikumu aizpildīšanu.

Konsultācijas ir iespējams saņemt arī individuāli, vēršoties pie jauniešu studijas "BaMbuss" vadītājas Līgas Siliņas (tālr. 26808042, e-pasts: apmacibas@brfonds.lv).

Jauniešu iniciatīvu konkursu 2017. gadā organizē nodibinājums "Baltijas Reģionālais fonds" Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta uzdevumā.